Sanatate

Ce spune despre tine expresia feţei în somn

Se știe că cel mai dulce somn apare după o zi foarte activitata, mai ales dacă afară este vreme de ploaie. Cercetătorii de la Universitatea din Londra au descoperit în anul 2004 că ploile de început de toamna favorizează un somn foarte profund, marcat de alți parametri ai activității cerebrale decât somnul obișnuit.

Psihologii londonezi autori ai acestui studiu au scos în evidență faptul că expresiile faciale apărute într-un astfel de somn profund sunt corelate cu anumite aspecte caracteriale specifice fiecărui individ. Expresiile din somn studiate astfel și corelate cu contracția anumitor grupe de mușchi ai feței a condus la ipoteza că 80% dintre expresiile ce apar pe durata somnului marchează destul de exact anumite elemente ale personalității umane. De multe ori ieșind la iveală unele trăsături caracteriale blocate temporar, natural sau conștient, disimulativ.

Expresia feței zâmbitoare

Este specifică persoanelor puțin active, cu puțină inițiativă primară, proprie, ce necesită un imbold, o motivație puternică, pentru a duce ceva la bun sfârșit. De regulă sunt persoane vulnerabile, influențabile, cu înclinații submisive (supuse, care acceptă dominanță). Preferă lucrurile luate de-a gata, având un caracter puțin critic și analitic. În cea mai mare parte această categorie este non-agresivă, aproape niciodată violență fizic, îngăduitoare, tolerantă. Bărbații din această categorie au ca defecte principale incapacitatea de a lua decizii raționale, iar foarte mulți au înclinație spre infidelitate sentimentală.

Expresia feţei tristă

Colțurile gurii sunt foarte ușor trase în jos, cu o față ce pare a fi după plâns. Această expresie este specifică celor cu o bogată coloratură sentimentală, în permanență dornici de a primi sau oferi afecțiune. Aceștia sunt lenți și comozi, melancolici sau triști, permanent nemulțumiți de ei înșiși, visători și dornici de stabilitate în viaţa afectivă. Au o gândire  profundă și analitică și o capacitate intuitivă deosebită având de regulă un I.Q.peste medie. Sunt marcați de fidelitate față de prieteni și iubiți și au în general un caracter marcat de noblețe sufletească. Mai ales dacă expresia tristă este uneori transformată într-una surâzătoare.

Expresia feţei “împietrită”

Este acea expresie nemișcată care da iluzia că cel care doarme este treaz însă ține doar ochii închiși. Nu apar modificări ale relaxării sau incruntarii și niciodată tresăriri ale mușchilor feței. Acest model de expresie în somn arată un temperament stabil, rațional și uneori foarte rece sau dur. Este tipul calculat, eficient, sigur pe sine, cu simt al puterii, de inteligență medie. De regulă este superficial în înțelegerea realității, ceea ce-l conduce uneori spre foarte mari greșeli în deciziile luate care-i par juste. Este ușor de manipulat prin argumente logice ce i se descriu, dacă acestea se suprapun peste modelul său de a judeca lucrurile. Nu este nicidecum un sentimental, deși uneori încearcă să pară atent sau tandru. Valoarea sa dominantă este obținerea puterii de a își trăi viață independent, prin propriile forțe. Poate deveni infidel atunci când nu i se oferă îndeajuns respect.

Expresia de “rânjet”

Apare ca o încercare de zâmbet ironică, mușchii obrajilor sunt parcă ușor umflați, în contrast cu buzele ce par a zâmbi. Este un tip de expresia feţei care anunță o personalitate puternică, bine definită, stăpână pe sine. Cei ce fac parte din această categorie sunt de obicei marcați ușor de dorința de dominanță și grandomanie, chiar dacă nu exprimă acest lucru în viațacotidiană. Agresivitatea este un aspect marcant al personalitățîi lor. În multe cazuri, la cei educați, aspectul agresiv este bine mascat prin modelarea voluntară a expresiei cotidiene. O parte din bărbații din această categorie pot deveni foarte violenți atunci când se atentează la valorile pe care le respectă. Sunt în general fideli în dragoste, dacă li se oferă iubire, tandrețe și respect.

Expresia feţei de tip încordat

Este marcată de o ușoară încruntare a frunții și mușchilor obrajilor. Este prezentă la persoanele active care trăiesc foarte intens prezentul. De cele mai multe ori este vorba de pesimiști, alarmisti care văd totul în negru, deseori având o imaginație foarte bogată în inventarea de scenarii sau înțelegerea greșită a realității care este considerată o permanentă conspirație. Este o personalitate instabilă, vulcanică, imprevizibilă, plină de surprize. În sens pozitiv, cei din această categorie au un fond sufletesc bun, darnic, prietenos și săritor, iar creativitatea și imaginația sunt întotdeauna de invidiat. Bărbații din această categorie sunt tandri, pasionali dar foarte frecvent instabili și infideli.

Expresia gravă sau mortuară

Buzele sunt umflate, fruntea încruntată iar expresia pare extrem de respingătoare. Apare la tipuri de personalități non-emotive, non-active. Există anumite tendințe de izolare, exigență cu ei înșiși și cu cei din jur, dornici de perfecțiune, duri și de multe ori neiertatori. Inteligența este net superioară însă rareori această inteligență este folosită la capacitate maximă. În cadul acestui tip de personalitate apar depresii reactive dar și accese maniacale, isterice, cu descărcări violente. Imaginația și creativitatea sunt mediocre, ceea ce face deseori o viață foarte monotonă alături de o astfel de persoană în cazul în care nu este educată.

Expresia ușor mirată

Este specifică personalităților esențial emotive care exprimă sau nu această emotivitate în funcție de educarea autostăpânirii. Sunt firi sensibile, anxioase, fricoase, credule, și naive în sensul purității sufletești. Cad ușor pradă dogmelor religioase, filosofice sau politice. Sunt activi, plini de voință însă fără o capacitate de obținere a independenței. Nu au încredere în sine însă acordă cu ușurință încredere celor pe care îi apreciază, îi respectă. Au sentimente puternice și stabile. Cu toate acestea, sunt ușor de sedus și manipulat prin manevrarea trăirilor lor afective și mai puțin prin aspecte raționale.

Expresia permanent schimbătoare, mobilă

Este întâlnită de regulă la 70% dintre sangvinici și uneori colerici, dar și la alte temperamente în care din diferite motive excitabilitatea nervoasă a fost artificial crescută și fixată în felul de a fi. Această tipologie este marcată de instabilitate și permanentă “forfotă” în planul gândirii raționale. Superficiali în gândire, dar foarte abili în relațiile sociale și cu un spirit dominant de lider, această tipologie se face de multe ori plăcută în relațiile cu oamenii. Aceasta, dacă nu sunt marcați de complexe… De regulă, au puterea de a influența alte persoane prin persuasivitate și capacitatea speculativă de exploatare a puterii cuvântului și cuvintelor bine plasate în discursuri clar și logic concepute. Sunt cei mai instabili și infideli bărbați, care nu pot renunta decât foarte greu la aventură.

Radu Popa

Foto Canva